Köpvillkor

Solna Strands Kappseglingsklubb förhåller sig till lagen om distansavtal vilket innebär att om man ångrar sig inom två veckor från bokningstillfället (ångerfristen räknas från dagen efter bokningstillfället) så kan man få pengarna tillbaka. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. För att ångra sitt köp måste en blankett fyllas i, skrivas under, skannas och skickas via epost till solnaseglarskola@gmail.com inom den ovan angivna ångerfristen. Blanketten hittar du här. Om man ångrar sig efter mer än två veckor medges inte återbetalning av kursavgiften.

När du anmäler dig till en aktivitet eller tjänst hos Solna Strands Kappseglingsklubb ger du ditt samtycke till att vi använder de angivna uppgifterna till mailutskick inför aktiviteter och kurser, samt att vi använder dina personuppgifter i säkerhetssyfte. För detaljerad information kring hur vi använder dina personuppgifter klicka här