Information till kunder hos Solna Strands Kappseglingsklubb

 

Vem är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar denne?

Styrelsen för Solna Strands Kappseglingsklubb är personuppgiftsansvarig.

Mail: info@solnaseglarskola.se

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vid anmälan måste följande uppgifter anges: Postnummer, adress, ort, telefon, mail, telefonnummer, för- och efternamn samt födelsedatum. Dessa behöver vi för att kunna kontakta dig som målsman eller deltagare och för att säkerställa att deltagaren är över 8 år.

Vilka mottagare tar del av uppgifterna?

Uppgifterna behandlas enbart av Solna Strands Kappseglingsklubb.

Vad är mina rättigheter som kund hos Solna Strands Kappseglingsklubb?

  1. Få felaktiga personuppgifter rättade
  2. Få mina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  3. Få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
  4. Lämna in klagomål till Datainspektionen
  5. Få tillgång till mina registrerade uppgifter