Vanliga Frågor

 Får jag kvitto på min bokning av kurs?

Ja, Solna Strands Kappseglingsklubb skickar kvitto på genomförd bokning till angiven epostadress.

Går det att se om det finns platser kvar en viss kursvecka?

Ja, i samband med bokning så finns ett ”lagersaldo” där det framgår hur många lediga platser som
finns kvar.

Mitt barn är allergiskt mot viss mat, kan man få specialkost?

Ja, i de flesta fall brukar vi kunna ordna specialkost. Det är viktigt att ange eventuella allergier i
samband med bokningen.

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan delta på min kurs?

I första hand försöker vi erbjuda plats under annan kursvecka. Om det inte finns plats, eller erbjuden vecka inte passar dig, återbetalar vi kursavgiften vid uppvisande av läkarintyg.

Mitt barn är 7 år gammalt men kan simma mer än 200 meter, går det bra att
anmäla till en kurs fast åldersgränsen är 8 år?

Nej, vår erfarenhet är att barnen måste vara minst 8 år för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt, där säkerhet på vattnet är ett viktigt inslag.

Jag har bokat en kurs via er hemsida men har ångrat mig. Kan jag få
pengarna tillbaka?

Solna Strands Kappseglingsklubb förhåller sig till lagen om distansavtal vilket innebär att om man ångrar sig inom två veckor från bokningstillfället (ångerfristen räknas från dagen efter bokningstillfället) så kan man få pengarna tillbaka. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. För att ångra sitt köp måste en blankett fyllas i, skrivas under, skannas och skickas via epost till solnaseglarskola@gmail.com inom den ovan angivna ångerfristen. Blanketten hittar du här. Om man ångrar sig efter mer än två veckor medges inte återbetalning av kursavgiften.